Лукашенко как инструмент

О том, что Лукашенко попал в безвыходную ситуацию и дело идет к подписанию всех дорожных интеграционных карт, высказался в интервью «БГ» политолог Павел Усов. По его словам, Беларусь в этом случае потеряет основные сегменты своей независимости – экономическую, финансовую и, «возможно, речь будет идти об определенной политической интеграции». То есть о той известной 31 дорожной карте, предполагающей создание…

Legitymizacja przez przemoc

Kto ma siłę, ten rządzi – to jest ta zasada albo podłoże, na którym opiera się reżim Łukaszenki. Pytania o prawo i legitymizację w Białorusi w warunkach autorytaryzmu nigdy nie miały wielkiego znaczenia. Legitymizacja zawsze wiązała się tu ze zdolnością utrzymania władzy i zmuszenia większości społeczeństwa do posłuszeństwa. Właśnie dlatego Łukaszenka w ciągu swoich rządów…